Adventní neděle

Studenti 4. ročníku PMP nachystali v rámci pedagogické praxe pro žáky ze školní družiny při ZŠ Sadová v Čáslavi videoukázky na přivítání adventní neděle.

 Žáci společně s paní vychovatelkou Janou Všetečkovou už zhlédli videoukázky železné, bronzové a stříbrné neděle, na které se můžete podívat.

 Adventní čas si přibližujeme zvyky a tradicemi v našich rodinách. 

Někteří z nás natočili ukázku, jak doma zdobí svoji zahradu, jiní zas jak pečou perníčky a připravují vánoční přání pro své blízké.

 Pomocí videí, jsme se snažili, dětem navodit vánoční atmosféru a zároveň je vybídnout k různým aktivitám. Když jsme šli minulý týden na praxi, děti už nám vesele vyprávěly, jak si vyráběly masku čerta pro Mikuláše, nebo že se jim líbila vánoční pohádka.

Poděkování za zpracování jednotlivých filmových ukázek náleží Přemku Cejhonovi.

Přejeme všem učitelům a žákům krásný a klidný čas vánoční a pevné zdraví do nového roku.

Za 4. PMP:

Laura, Katka, Marta, Zdena, Barča, Alča, Nikol, Darča, Maruška, Přemek

 a Mgr. M. Bártová

Odkazy na videa:

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR1xPimnVZIitrX0uu4Odws2FPrLSV45NfCIUvN_6m9TEilQNnJjSgWL6MI&v=wrQn_3q31C0&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2RMgCaimD3lGamc4dHucSgO6e98QxXStCjDC23rfOLma-lPuXam-vmm5g&v=O62cyO9w8Ow&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR36vH0C8Dp95dw0YkxeWN4H4-2mMJJ1ySJFKs9-A0FHAd-SeYADw9Wz_AU&v=aM_Qf0VqGa4&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=PFnOUE_dhf0&feature=youtu.be