Dokumenty školy


Organizace


Poučení ke zvýšení bezpečnosti při vstupu do budovy školy

Školní řád

Platný od 1.9.2019

VSTUP

Zásady individuálního vzdělávacího plánu

Plán práce

Požadavky na absolventskou práci

Organizace školního roku

Přehled zvonění na vyučovací hodiny


Školní vzdělávací plán


Kostka I. PMP

Kostka II. PL

Prostor I. G8

Prostor II. G4


Jiné


Inspekční zprávy školy

Telefonní linky


Výroční zprávy


2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019