Maturita 2021

Legislativní rámec maturitní zkoušky tvoří §77 – §82 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláška č.177/2009 Sb. Aktuální podrobné informace k maturitě najdete  na webu novamaturita.cz)

Přihlášku k MZ2021 odevzdejte řediteli školy do 1. prosince 2020.

Ředitel školy stanovil školní seznam literárních děl a kritéria výběru pro seznam literárních děl žáka pro ústní zkoušku  z českého jazyka a literatury profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021.

Ve školním roce 2020 – 2021 maturují žáci podle následující nabídky předmětů

Nahrazující zkouška z cizího jazyka

Seznam standardizovaných zkoušek k nahrazení zkoušky z CJ

Žáci mají k dispozici

  • témata profilové části maturitní zkoušky pro třídu IV.
  • témata profilové části maturitní zkoušky pro třídu 4.L
  • témata profilové části maturitní zkoušky pro třídu 4.SOŠPg

Pokyny pro výběr předmětů k maturitní zkoušce

 

Požadavky a kritéria hodnocení profilových praktických maturit 2020 – 2021

Praktická maturitní zkouška z tělesné výchovy – pedagogické lyceum

Praktická maturitní zkouška z tělesné výchovy – PMP

Praktická maturitní zkouška z dramatické výchovy – pedagogické lyceum

Praktická maturitní zkouška z dramatické výchovy – PMP

Praktická maturitní zkouška z výtvarné výchovy – pedagogické lyceum

Praktická maturitní zkouška z výtvarné výchovy – PMP