Maturitní zkoušky třídy IV. G.

V týdnu od 20. do 23. května probíhaly maturity na čtyřletém i osmiletém gymnáziu. V oktávě maturovalo 14 studentů, na čtyřletém gymnáziu jich bylo 26.

Pro všechny nadešel čas zúčtování. Vyzkoušeli si na vlastní kůži, jak vypadá opravdová tréma a jak individuálně na každého působí.  Maturita je svým způsobem ojedinělá zkouška. Na vysokých školách studenty čekají zkoušky těžší a obsáhlejší, ale co do šíře a různorodosti je maturita jedinečná.

Všichni si museli projít zjištěním, že pečlivá práce a příprava se na konečném výsledku ukáže.    Prostě: Kdo je připraven, není zaskočen. I když je nutno přiznat, že i kus štěstí může mnohdy pomoci k dobrému výsledku.

Všem studentům- absolventům gratulujeme a přejeme jim úspěchy ve zkouškách, které budou teď následovat: v přijímacích zkouškách na vysoké školy.

Mgr. J. Šorčíková