Úspěšné okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce

26. února 2017

V pondělí 13. 2. 2017 proběhlo na Gymnáziu Jiřího Ortena v Kutné Hoře okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce. Naše škola měla své zastoupení ve dvou z pěti soutěžních kategorií – I. B (prima a sekunda) a III. A (1. až 3. ročníky středních škol). V kategorii I. B nás reprezentovali sekundán Matěj Holoubek a Julie Provazníková z primy. V kategorii III. A soutěžili Marek Benda z I. ročníku 4letého gymnázia a septimán Jakub Konečný.

Konverzační soutěž důkladně prověřila poslechové dovednosti účastníků a především jejich schopnost samostatného ústního projevu i sociální interakce. Byla tak dobrou průpravou nejen pro ústní část státní maturity, ale také pro mezinárodně uznávané cambridgeské zkoušky, jejichž popularita neustále roste. Tváří v tvář tvrdé konkurenci si naši studenti vedli opravdu výborně, neboť v obou soutěžních kategoriích dosáhli na mety nejvyšší. Stříbrnou příčku v kategorii I. B obsadila primánka Julie Provazníková, které se podařilo překonat i počínající virózu. V nejvyšší soutěžní kategorii III. A získal bronz Jakub Konečný ze septimy.

Výše jmenovaným medailistům gratulujeme a všem našim soutěžícím děkujeme za příkladnou reprezentaci školy. Pevně doufáme, že získané zkušenosti zúročí v dalších jazykových soutěžích a obdobné úspěchy zaznamenají také v příštím školním roce.

 Mgr. Tomáš Burda

Poslední novinky