Úspěch v chemické olympiádě

1. května 2017

Letošní krajské kolo chemické olympiády se konalo dne 26. 4. tradičně na půdě Pedagogické fakulty UK v Praze.

Jako soutěžící kategorie B (2. a 3. ročníky SŠ) jsme se museli vypořádat s teoretickou a praktickou částí. Teoretická část obsahovala náročný test z anorganické a organické chemie. Mnohem zajímavější však byla praktická část, kde jsme měli za úkol titrací zjistit např. množství barya v roztoku. Pokus samotný byl samozřejmě zábavnější než počítání, které vzápětí následovalo.

Na úspěšnost v olympiádě měla nezanedbatelný vliv příprava z minulého, školního, kola. Jméno naší školy je zvěčněno na 8. místě Vojtěchem Vařečkou (III.) a na 18. místě mnou. Zkušenosti získané při této příležitosti považuji za velice užitečné, protože se především s praxí nesetkáváme tak často. Doufám, že se nám v příštím roce podaří úspěch zopakovat.

Daniel Pitoňák (II.)

Poslední novinky