Čarodějnický rej „U Krtečka“

1. května 2017

Dnes se ve třídě U Krtečka v MŠ Bojovníků za svobodu sešly veškeré čarodějnice z blízkého okolí.

Část studentek třetího ročníku mladým čarodějům a čarodějnicím připravily dopolední program, kde se budoucí velcí čarodějové učili zaklínadla, vymetali popel, létali slalom na koštěti, házeli ropuchu do svého doupěte, shazovali netopýří kuželky, lovili z kouzelného pytle nos čarodějnice, hada či pavouka a také kouleli kouzelnou kouli do pavučiny.

Dále se na čarodějnickém reji tancovalo a nechyběl  tanec s hadími vejci. Mladí čarodějové dnes určitě přišli domů se slovy, že ráno se probudí jako žáby. Mladí čarodějové totiž vypili lektvar z dračích vajec, vody z kaluže, mlhoviny, zkaženého vejce, žížal a královské krve, který společnými silami uvařili se starými čarodějnicemi.

Děti od studentek dostaly pamětní listy a balíčky s bonbóny, které si odnesly domů. Doufáme, že i se spoustou prožitků. Bohaté zážitky jsme si odnesli také my, což je vidět na naší společné fotce.

Děkujeme p.učitelkám v MŠ a paní profesorce Marii Frajerové za dozor na tomto dni.

Za skupinu ze 3. SOŠPg Michaela Stránská

Poslední novinky