Česká otázka na Kostnickém koncilu

25. ledna 2017

byla tématem přednášky prof. PhDr. Petra Čorneje, DrSc. Tentokrát byla na naší škole návštěva opravdu vzácná.

Pan profesor je českým historikem specializujícím se na dějiny pozdního středověku, zvláště husitství. Jeho fundované přednášky jsou pohlazením pro duše učitelů a současně i ukázkou přednášek, které budou čekat naše studenty na vysokých školách (pokud budou mít štěstí na dobré pedagogy). Pohled na osobnosti Zikmunda, Jana Husa a Jeronýma Pražského byl v jeho podání mnohovrstevnatý a ukázal dějiny jako složitou strukturu vztahů, jež se, kupodivu, nechá celkem dobře aplikovat na problémy současnosti.

Mgr. Šorčíková

Poslední novinky