Školní kolo olympiády z biologie

15. února 2017

Úterní dopoledne patřilo příznivcům biologie, kteří si přišli otestovat své znalosti v rámci školního kola biologické olympiády.

Pro studenty nejmladší kategorie D (prima, sekunda) bylo v letošním školním roce připraveno téma „Detektivem v přírodě“ a ti nejstarší (kat. A, B – vyšší gymnázium) se museli „poprat“ s tematickým celkem Budiž světlo! Olympiáda byla složena ze tří částí – teoretického testu, poznávačky přírodnin a praktických úloh. Za povšimnutí stála v letošním školním roce praktická úloha týkající se důkazu fotosyntetických procesů v listech pelargonie, kdy si studenti zkusili extrahovat chlorofyl ve vařícím se lihovém roztoku a jodem obarvit nezastíněné části listu (viz. foto). V kategorii D s přehledem zvítězil Martin Kubeš, druhé místo obsadila Magdaléna Vavřínová a třetí Markéta Šmídová (sekunda). V nejvyšší kategorii A bylo pořadí následující – Eliška Váňová (septima), Adriana Veľasová (IV.) a Anička Hrušková (III.). První dva z nejmladší kategorie postupují do okresního kola a studenti z kategorie A nás budou reprezentovat v krajském kole ve Slaném. Děkujeme všem za účast a držíme palce postupujícím!

za BIO Lenka Kořínková a Lucie Jelínková    

Poslední novinky