ŠKOLNÍ KOLO PEDAGOGICKÉ POEMY

10. října 2017

9. října 2017 proběhlo v učebně č. 30 a nově také v aule školní kolo Pedagogické poemy určené studentkám a studentům pedagogické školy a lycea, a to v již zavedených disciplínách přednes, čtení a improvizované vyprávění.

Začátek patřil rozehřívacím aktivitám a rozdání textových úryvků, s nimiž se účastníci v četbě měli tentokrát možnost seznámit v předstihu. Pro tuto disciplínu totiž platí oproti minulým letům upravená pravidla a “čtenáři“ se tak na svůj výstup mohou připravovat i doma a podrobněji. V druhé hodině potom v aule předvedli své výkony před primány a sekundány, kterým četli z knihy Markéty Baňkové „Straka v říši entropie“. Jde o novodobé bajky s fyzikální tématikou, takže si posluchači mohli odnést i svérázně prezentované poznatky o Archimédově zákonu či gravitaci.

Po sekci četba, následoval přednes a improvizované vyprávění. Obě disciplíny už opět probíhaly v půdním prostoru učebny 30 určené pro dramatickou výchovu, kde je výhoda užšího kontaktu s publikem. Na závěr proběhla společná reflexe, v níž účastníci formou tajného hlasování navrhli nominaci na národní přehlídku do Mostu. S posvěcením pedagogů dramatické výchovy Hany Říhové a Martina Domkáře tak byli nominováni : za přednes Roman Bechyně z 3L (náhradnice Markéta Harudová 2L a Kateřina Štainerová 2.a), za četbu Aneta Tichá z 4L (náhradnice Kateřina Štainerová 2.a) a za improvizované vyprávění Marian Pikuliak z 4L (náhradníci Tomáš Bӧhm 4L a Ondřej Vecek 2L). Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů na národní přehlídce v Mostě!

MgA. Martin Domkář

Poslední novinky