Židovské město Praha

1. května 2017

Dne 26. dubna se vydala třída II. G na exkurzi do Židovského města v Praze.

Po celou dobu exkurze museli studenti pod vedením paní prof. Šorčíkové a paní prof. Markové čelit nejen nástrahám Prahy, ale také dešti a větru, které byly vydatnou zkouškou kvality našich deštníků. Ale vynechejme záporné a mokré stránky exkurze a soustřeďme se na její přínos. Během této exkurze jsme si osvěžili naše znalosti o judaismu, ale také jsme se dozvěděli spoustu nových a nadmíru zajímavých informací.

Zlatým hřebem naší exkurze byla návštěva Staronové synagogy postavené ve 13. století a následný průchod židovským hřbitovem, na němž je více než 12 000 náhrobních kamenů.

Pokud vynecháme fakt, že jsme si na výlet do Prahy nevybrali zrovna ten nejhezčí den, tak to pro nás byl přínosný, a také příjemně strávený den. Závěrem bychom chtěli poděkovat paní profesorce Šorčíkové za organizaci exkurze a paní profesorce Markové za její přítomnost.

V. Mikš, II. G

Poslední novinky