ŽIVOT ZAČÍNÁ PO PADESÁTCE, OPRAVDOVÝ ŽIVOT ZAČÍNÁ NA POEMĚ

13. listopadu 2017

"Hlavně je tam pořádně hlídej“"kladla na srdce Romanovi jeho třídní Mgr. Milada Bártová.

Dávej tam na sebe pozor a nikde nechoď sama!“ dodala třídní Kačky PhDr. Maruška Frajerová. „Konečně bude chvíli klid od učení“ pomyslel si Ondra při loučení se svojí třídní Mgr. Ladou Markovou. A ve středu 8. 11. 2017 jsme společně s MgA. Martinem Domkářem po dlouhé cestě sledovali slavnostní zahájení jubilejního 50. ročníku Pedagogické poemy v Mostě.

Od středy do pátku nás čekal dlouhý a náročný maraton seminářů, během kterých jsme se připravovali na páteční přehlídku. Celý pracovní režim byl zpestřený o večerní návštěvu divadelního představení Starci na chmelu v podání herců Městského divadla Most, dále pak o návštěvu přesunutého kostela Nanebevzetí Panny Marie či možnost účastnit se autorského čtení Pavla Brycze v tramvaji (cestou okolo „chemičky“ z Mostu do Litvínova).

A jaké jsou výsledky naší práce? V disciplíně četba získala Kačka Štainerová díky své přirozené schopnosti zaujmout zlaté pásmo. V disciplíně přednes předvedl své vypravěčské schopnosti Roman Bechyně, kterého odborná porota ocenila stříbrným pásmem. V poslední disciplíně improvizované vyprávění, kde naši školu reprezentoval Ondra Vecek, jsme taktéž zaznamenali úspěch. Navzdory počáteční nervozitě předvedl vynikající výkon na téma “čerstvá zamilovanost“, který byl diváky oceněn dlouhým potleskem ve stoje a zlatým pásmem od lektorů.

Při slavnostním ukončení převzal pan ředitel Mgr. David Tichý z rukou ředitelky pořadatelské školy Ing. Jitky Haškové putovní pohár. Následovala volná zábava s rautem za doprovodu saxofonového kvarteta.

Celou akcí nás provázela přátelská atmosféra jak mezi účinkujícími, tak i lektory. Kromě nových poznatků jsme navázali kontakt s ostatními studenty pedagogických škol z celé republiky, což považujeme jako budoucí pořadatelé za velké plus.

Rádi bychom poděkovali lektorům jednotlivých seminářů: Martině Longinové a Jiřímu Zajíčkovi (čtení), Míše Puchálkové a Tomáši Doležalovi (improvizace) a Gábině Zelené Sittové a Františku Oplatkovi (přednes) za užitečné rady, dále pak Martinu Domkářovi, Vítku Jezberovi a Janě Andrejskové za podporu a doprovod.

Věříme, že příští ročník Pedagogické poemy bude aspoň stejně tak úspěšný, jako byl ten letošní.

 

Jdi s tím,

Kdo rozumí Tvému přednesu,

poslouchá Tvé čtení

a přitom improvizuje

Roman Bechyně, Kačka Štainerová, Ondra Vecek

 

 

Poslední novinky