1. b na exkurzi v mateřské školce v Čáslavi

5. května 2013

Dne 11. 4. se třída 1. b pedagogické školy zúčastnila exkurze do mateřské školy v Masarykově ulici v Čáslavi.

Po příchodu do školky se nás ujala paní učitelka S. Zóldová, která nás seznámila s dětmi a hned nás začlenila do spontánních her, zdravotního cvičení i komunitního kruhu. Všechny studentky si vyzkoušely různé činnosti, s dětmi malovaly své město, vytvářely koláž města, stavěly domy, silnice, nakupovaly v obchodě. Zdravotním cvičením jsme si všichni společně protáhli své tělo a den s dětmi studentky zakončily v komunitním kruhu.

O teoretickou část, týkající se mateřské školy, se nám postarala paní ředitelka H. Pecharová. Přiblížila chod mateřské školy včetně hlavního vzdělávacího programu pro mateřské školy - Kurikula pro mateřské školy, jímž se školka řídí.

Exkurze byla moc pěkná a seznámení s prostředím školky bylo pro nás studentky velmi poučné, vzhledem k přípravě na naši souvislou pedagogickou praxi v prvním ročníku, která se už neúprosně blíží.

Děkujeme za vstřícnost paní učitelkám i paní profesorce M. Bártové, která nám exkurzi v mateřské školce umožnila.

 1. b, Eva Bulová a Veronika Petrášová

Poslední novinky