2.L a 2.A na návštěvě ve světě nového náboženského hnutí Haré Kršna

23. května 2014

Dne 15. května se vydaly třídy 2.Lycea a 2.a SOŠPg na exkurzi do farmy Krišnův Dvůr v Městečku u Benešova. Doprovázely nás paní profesorky M. Frajerová a J. Šorčíková.

Cesta byla delší , a tak jsme všichni  měli možnost pustit  uzdu své fantazii a představovat si, jak to tam bude vypadat. Jelikož se jedná o nové náboženské hnutí, všichni jsme se trochu návštěvy obávali. Po příjezdu jsme chvíli čekali na našeho průvodce, který se jmenoval Madhumangal dás. Mezitím jsme měli trochu času se rozhlédnout. Farma nebyla v tak hrozném stavu, jak jsme si někteří představovali a probudilo to v nás zvědavost. Madhu se nám představil a řekl nám něco málo o  oblečení a symbolech, které si malují na tělo.

Prohlídku farmy jsme zahájili ve mlýně, kde si vyznavači sami melou vlastní mouku ze svého obilí. Dozvěděli jsme se, jaké druhy mouky melou, a jak je potom využijí. Pokračovali jsme nahlédnutím do stodoly  ,kde je umístěna mechanizace pro práci na farmě , vyslechli si přednášku o posvátnosti  krav, a zhlédli názornou ukázku,  jak se tvoří povříslo; ve stáji nás zaujali hlavně koně. Na závěr jsme došli do obytné budovy a zasedly do chrámové místnosti, kde se starají o oltář a uctívají svého boha. Madhu nám řekl něco málo o zvyklostech, filozofii a denním programu a poté byl čas na naše dotazy. Zezačátku se ptali jen největší odvážlivci, ale naše zvědavost byla větší a větší, a tak nezůstalo jen u obecných dotazů.  Madhuova  žena nám předvedla několik tradičních tanců, které byly  velice působivé. Nejzajímavější bylo využití výrazového tance pro ztvárnění konkrétních příběhů.  Před odjezdem jsme dostali  vegetariánský oběd, vše přírodní ,  z vlastních výpěstků..  Některým z nás chutnalo, ale drtivá většina se shodla na tom, že zůstane u svých jídel a vyrazili jsme domů.

Děkujeme  paním  profesorkám za zprostředkování návštěvy Kršnovy farmy a nabytí nových  zkušeností a rozšíření obzorů v oblasti života  Haré Kršny .

Karolína Čížková 2.L

Poslední novinky