3. místo pro mladou spisovatelku z 3. L!

18. května 2015

„Stalo se dobrým zvykem téměř každý měsíc oznamovat nový úspěch Veroniky Volejníkové v nějaké literární soutěži.“

Výše uvedený citát naznačuje, že v nadpoloviční většině měsíců školního roku se na webu školy objeví nový článek o úspěchu Veroniky Volejníkové a tedy, aby tento výrok nepřestal platit, vám nyní oznamujeme další Veroničin úspěch.

Střední odborná škola pedagogická v Boskovicích pořádala letos již třetím rokem soutěž v literární tvorbě pro děti. Podstatou soutěže je vytvořit báseň, prózu či píseň vhodnou pro děti od pěti do dvanácti let. Veronika se soutěže účastnila se svou básní Les borový, se kterou obsadila třetí místo.

Její báseň si nyní můžete přečíst i vy.

Les borový

Čas Vánoc byl tu zas

a venku nic, než tuhý mráz

a venku nic než bílý sníh,

v tom roce ve dnech posledních.

 

Uprostřed lesa stával strom

a v jeho větvích zlatý zvon.

Ten zvon a jeho zvonění

dávalo zvěři znamení.

 

Tak stála sosna střapatá

a pod ní všechna zvířata.

A náhle křehké krky laní

jícnům vlků byly k mání.

 

Však seděli spolu tiše

jen dechu jejich bylo slyšet.

Sedávali tu zas a zas

jen v tento krásný, zvláštní čas.

 

Čas Vánoc byl tu zas

a venku nic než tuhý mráz

a věčné ticho, klid a mír

táhlo se lesem borovým.

 

zdroj informace: [online]. [cit. 2015-05-16]. Dostupné z: http://gymcaslav.cz/novinky/1.misto-pro-mladou-spisovatelku-z-3.l.html

Poslední novinky