3. SOŠPg na poslední průběžné pedagogické praxi

15. května 2017

Studentky třetího ročníku předškolní a mimoškolní pedagogiky zakončily 10. května 2017 pro letošní školní rok průběžnou pedagogickou praxi v mateřských školách v Čáslavi.

Ve  třídě „U krtečka“ probíhaly během ranních her tvořivé dílny, kde děti s pomocí studentek vyráběly dary maminkám k svátku.  Mohly maminkám domů přinést přáníčko, ozdobenou sklenici na svíčku, náhrdelník či náramek  nebo obrázek květiny. Během cvičení se děti naučily taneček  a při řízené činnosti také písničku pro maminky.V šatně na nástěnce se maminky těšily plakátem s obtisknutými dlaněmi všech dětí  ve třídě.

Vzhledem k tomu, že jsme u dětí v mateřské škole  byly naposledy, rozdaly jsme dětem pamětní listy s naší společnou fotografií z čarodějnického reje a  podpisy. Pamětní list také dostaly paní učitelky, kterým mnohokrát děkujeme za předané zkušenosti a za trpělivost, kterou s námi měly. Děkujeme také paní profesorce Frajerové, která s námi měla také dost trpělivosti a byla naší poslední profesorkou na letošních praxích.

S dětmi i paní učitelkami se ještě setkáme na závěrečném Dni plných her na konci školního roku.

Za třetí skupinu 3.SOŠPg Michaela Stránská

Poslední novinky