49. ročník národní přehlídky v přednesu, čtení a improvizovaném vyprávění

8. listopadu 2016

Tento rok hostila tuto přehlídku věhlasná a, i v chladných dnech, krásná Litomyšl.

Poema se sem vrátila po 17-ti letech a organizátoři si toho viditelně vážili. Kulturní doprovodný program byl opravdu bohatý, přičemž vrcholem přehlídky se stalo pěvecké vystoupení smíšeného sboru K.O.S. pedagogické školy Litomyšl. Při závěrečném vyhlášení výsledků sklidila jejich energičnost dokonce aplaus vestoje.

Naše škola se v umístění rozhodně neztratila. Třeťáci lycea Aneta Tichá (disciplína čtení) a Marian Pikuliak (improvizované vyprávění) odvezli umístění ve zlatém pásmu, Petra Karabáčková z druhého ročníku lycea pak v disciplíně přednes pásmo stříbrné. Spokojení byli studenti i s náplní jejich dílen, stejně jako já s obsahem doprovodných seminářů pro učitele.

Poema v Litomyšli se zkrátka zapsala do našich srdcí, a to je jistě výzva pro naši školu i do blízké budoucnosti, protože budeme hostit Poemu po pedagogické škole v Mostě už za dva roky.

Martin Domkář

 

Poslední novinky