Crash course

23. června 2014

Ve dnech od 16. 6. do 20. 6. 2014 probíhal na naší škole již druhý „crash course“ - intenzivní kurz anglického jazyka.

Vedení se tentokrát ujali Guy Cheetham z Anglie a některým již známý Chris Saint-Hilaire z Los Angeles. A že bylo opravdu o co stát. Pouhý jeden týden a 6 lekcí denně se proměnily v rozsáhlou sbírku zkušeností a zážitků. Program byl totiž vskutku nabitý, atmosféra příjemně uvolněná. Již na začátku kurzu se započaly vést diskuze na nejrůznější témata. Výběrem z mnohých např. slang, filmová tvorba, zdraví, vynálezy, organizace států, současná politika či světové problémy. Po rozhovoru následovala často praktická část, která přinášela tvorbu krátkých scének s využitím nově získaných vědomostí. Praxi zahrnovaly také hry, které se staly nevyčerpatelným zdrojem zábavy a zapojení všech. A co jsme si opravdu potvrdili? Že bez jazyka se ve světě prostě neobejdeme. Tímto děkujeme agentuře TalkTalk, která tyto kurzy pořádá. Za zprostředkování na naší škole však vděčíme profesorce anglického jazyka, Janě Fričkové. 

Největší poděkování ale právoplatně patří za plné nasazení našim lektorům. Thanks, Mr. Cheetham and Mr. Saint-Hilaire.

Poslední novinky