…a nešlo by to odložit? … ( stužka 4.a )

11. listopadu 2015

….“Od prokrastinace k iniciacím….“ ( odpověď třídní p.prof.M.Frajerové )

Rebelky ze  4.a SOŠPg si v tomto duchu užily maturitní večírek . Poděkování patří všem vyučujícím, kteří přijali pozvání a účastnili se slavnostního stužkování. Po oficiálním úvodu, který zahájila Bára Nermuťová , důstojném  pasování na maturantky a výborné večeři následovala volná zábava, prodchnuta tancem, promítáním fotografií a videa ze společných akcí , hrou na kytaru i pantomimou … Rozcházeli jsme se všichni se slzou v oku, ale víme , že od této chvíle nám nezbývá než naplňovat odkazy např. Isidora ze Sevilly aj...“Buď vždy připraven se učit, žádný čas nebuď pro Tebe tak neplodný, že by  ses nepovznášel, žádná hodina nechť nemine bez studia….“ Vzhůru ke zkoušce dospělosti!

Třídní a REBELKY ze 4.a

Poslední novinky