Angličtinář roku/Best in English

1. ledna 2017

Dne 30. listopadu 2016 se uskutečnil již 6. ročník mezinárodní jazykové soutěže Angličtinář roku, jež od roku 2015 probíhá pod názvem Best in English.

Této online soutěže se mohou zúčastnit středoškolští studenti ve věku 15 až 19 let, jejichž mateřským jazykem není angličtina, nebo kteří nepobývali dlouhodobě v zahraničí. Soutěž, probíhající pod záštitou Ministerstva školství, si klade za cíl motivovat mladé lidi ke studiu i výuce anglického jazyka a také porovnat výsledky jednotlivých škol nejen z celé České republiky, ale i ze zahraničí. Díky tomuto projektu mají studenti jedinečnou příležitost otestovat si své jazykové znalosti a dovednosti v oblasti gramatiky, poslechu a čtení s porozuměním.

Letošního ročníku soutěže Best in English se účastnil úctyhodný počet 15 107 studentů, reprezentujících 683 škol z 28 zemí. Česká republika byla zastoupena 6998 studenty, které nominovalo 280 středních škol a gymnázií. Barvy naší školy letos hájilo celkem devatenáct studentů a studentek osmiletého i čtyřletého gymnázia a také pedagogického lycea.

Ve velmi tvrdé konkurenci obstáli naši studenti bezpochyby se ctí a v rámci České republiky zajistili naší škole celkové 148. místo (11. ve Středočeském kraji). Nejlepšího umístění dosáhli Radoslav Hašek (95. v rámci ČR/226. celkově) a Vojtěch Vařečka (495./1115.) ze III. ročníku gymnázia. Ze studentek si nejlépe vedly Barbora Vášová (1871. v ČR) a Ingrid Tillmann (1897.) ze sexty. Výše jmenovaným studentům blahopřejeme k pěkným umístěním a všem zúčastněným děkujeme za příkladnou reprezentaci školy.

Tomáš Burda

Poslední novinky