Anglická návštěva

19. března 2014

Poslední den před jarními prázdninami dostali naši studenti jedinečnou příležitost popovídat si s opravdovými Angličany.

Páteční hodiny angličtiny v několika třídách navštívili Peter a Martyn, dva sympatičtí učitelé z britského městečka Basingstoke. Probírali se studenty různá témata, např. britské svátky, životní styl Britů apod.

A dojem studentky septimy Míši Voženílkové:

V pátek dne 7. 3. se studenti naší třídy měli možnost setkat s rodilými mluvčími z Velké Británie. Měli za úkol seznámit studenty se vzdělávacím systémem své země. Rodilí mluvčí byli učitelé, takže dokázali velice srozumitelnou angličtinou vyprávět o vzdělávání v Británii a mohli výklad proložit i svými zkušenostmi ze školství. Poskytli nám informace například o životním stylu anglických studentů, jejich povinné četbě nebo o učení cizích jazyků ve Velké Británii. Během prvních dvaceti pěti minut si stihli studenti udělat základní představu o vzdělávacím systému a druhá polovina hodiny byla věnována samotným dotazům.

Nejenže studenti získali užitečné informace o školství ve Velké Británii, které se jim jistě budou hodit při maturitní zkoušce, ale také měli možnost si poslechnout plynulou angličtinu. Tato příležitost se nevyskytne každý den.

Děkujeme všem učitelům, kteří se podíleli na zprostředkování příjezdu rodilých mluvčích a věnovali tomu svůj čas.

 

Dodejme, že z rozhovorů s mnoha studenty vyplývá, že by si tuto zkušenost rádi zopakovali. Velké poděkování patří paní Editě Dlouhé, která tuto návštěvu pomohla zorganizovat.

Učitelé ANJ

Poslední novinky