ANGLIČTINÁŘ A NĚMČINÁŘ ROKU

22. dubna 2016

27. ledna se konala celoevropská online soutěž Angličtinář roku, které se zúčastnilo více jak 10 tisíc studentů z 19 evropských zemí.

Studenti si změřili svou úroveň znalosti gramatiky, čtení s porozuměním a poslechu. Soutěže se zúčastnilo 13 studentů našeho gymnázia, kteří úctyhodně reprezentovali naši školu a zajistili jí 96. místo z 254 českých škol, mezinárodně pak 161. místo z celkového počtu 479 škol. Nejlépe se umístili studenti septimy Martin Holoubek na 168. a Jitka Richterová na 196. místě v mezinárodním měřítku.

O týden dříve se konala také online soutěž Němčinář roku, které se zúčastnilo 1736 studentů ze 113 škol v České republice. Naše škola se umístila na 6. místě ve Středočeském kraji, 45. místě v celorepublikovém měřítku.

Martin Holoubek

Poslední novinky