ASOCIACE ŘEDITELŮ GYMNÁZIÍ

31. března 2015

Ředitelé gymnázií České republiky se sešli ve dnech 25. až 27. 3. 2015 na zasedání své asociace.

Tentokrát se konference konala v Hradci Králové, za bezvadné zajištění průběhu akce je nutno poděkovat p.řediteli Mgr. Robertu Novákovi. Jednání se svými příspěvky účastnili i vzácní a fundovaní hosté. Stojí za to jmenovat náměstka ministra školství p. Fidrmuce, bývalého ministra školství p. prof. Fialu,
ředitele evropské sekce firmy Microsoft p. Muhlfeita, ředitele SCIA p.Štefla, ředitele CERMATU p. Zíku, p. Municha z CERGE, náměstka ústředního školního inspektora p. Andryse aj. Zájemci o podrobnější informace z konference se mohou dozvědět více na www.arg.cz.
PaedDr. Zdeněk Sejček, ředitel školy

Poslední novinky