Astronomická olympiáda

19. prosince 2017

V uplynulých prosincových týdnech se na naší škole konalo školních kolo Astronomické olympiády, které se mohli zúčastnit všichni studenti naší školy, jelikož má celkem osm kategorií.

V nejnižší kategorii GH, která byla určena studentům primy a sekundy se nejlépe umístil Jaroslav Bohatý ze sekundy, o druhé místo se rozdělili David Hybler, Matouš Kratochvíl a Cristina Rubino z primy a Barbora Štusová ze sekundy. Za zmínku však stojí také to, že ze 17-ti soutěžících z této kategorie se 16 z nich probojovalo do dalšího kola, jelikož se jim podařilo získat potřebný počet bodů pro postup.

V kategorii EF pro studenty tercie se na prvním a druhém místě umístili Martin Kubeš a Jan Spáčil a na třetím místě skončil David Svoboda.

V kategorii CD, do které se mohli zapojit studenti 1. a 2.ročníků se nejlépe vedlo Marku Bendovi z II.G a Martinovi Čechovi z I.G.

V nejvyšší kategorii AB pro studenty 3. a 4.ročníků se o první místo rozdělili Radoslav Hašek ze IV.G a Daniel Pitoňák ze III.G a na třetím místě se umístil Martin Kostrubanič ze IV.G.

Všem výše uvedeným gratulujeme a přejeme mnoho štěstí v dalším kole, které proběhne v rozmezí ledna a března jako kolo domácí.

Za komisi fyziky: Mgr. Jana Krejčíková a Mgr. Monika Kolářová

Poslední novinky