BESEDA

23. října 2015

s pracovnicemi Oblastní charity v Kutné Hoře se uskutečnila 22. 10. v hodinách volitelného OSZ.

Dozvěděli jsme se nové informace o službách, které jednotlivá centra Charity poskytují v Kutné Hoře i v Čáslavi, a o úskalích a radostech této záslužné práce. Pro ty z nás, kteří by se chtěli v budoucnu věnovat práci se sociálně vyloučenými, bylo také zajímavé povídání o vhodném vzdělání a vhodných osobních vlastnostech tzv. terénních pracovníků takovéto organizace.  

Poslední novinky