Blíží se DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na naší škole, konkrétně 14. 11. 2013

14. října 2013

a s ním i přehlídka středních škol. Jako každoročně, s pozváním do naší školy jsme začali v Kolíně, kde se uskutečnila 14. 10. 2013 „Burza škol“.

Představili jsme všechny obory, které budeme otvírat ve školním roce 2014/2015. Největší zájem byl o obor předškolní a mimoškolní pedagogika a pedagogické lyceum. Velmi zasvěceně a zaníceně zodpovídali otázky rodičů či jejich dětí studenti třetích ročníků Mahulena Krišková ze III.G a Tomáš Horčička z 3.SOŠPg. Oběma děkujeme za zodpovědný přístup, milé a sympatické vystupování a vzornou reprezentaci školy.  Za pedagogický tým PhDr. Marie Frajerová a Mgr. Josef Andrle

Poslední novinky