Canisterapie

4. prosince 2013

V pátek 29.11.2013 navštívil 2.lyceum neobvyklý host- cvičený golden retriever Angie

Certifikovaný pes pro práci nejen s handicapovanými dětmi a dospělými  předvedl, jak lze využít nacvičených dovedností  v praxi. Jeho majitelka a cvičitelka Tereza Nováková nás seznámila s mnoha konkrétními činnostmi, které Angie zvládá v rámci canisterapie. Některé konkrétní formy např.polohování nám doložila  na ochotných figurantech - dětech předškolního věku - odvážné a aktivní Rozárce, Klárce a Štěpánkovi. Poděkování patří nejen přítomným dětem, ale zvláště  Kristýně Novákové za zprostředkování této akce a její sestře Tereze za zpestření hodin  speciální pedagogiky  zajímavým  teoretickým výkladem a praktickými  ukázkami této metody při práci s lidmi. Tato forma spojení teorie a praxe jistě přispěje ke kvalitnímu zafixování vědomostí probíraného učiva.

.                                  

                                                               Marie Frajerová, vyučující speciální pedagogiky

Poslední novinky