Čas plyne jako voda….

9. října 2013

O tom jsme se přesvědčily v hodinách výtvarné výchovy, když jsme se vracely časem naším městem a hledaly vzpomínky na pěkné chvíle.

Se starým rámem a fotoaparátem jsme se toulaly Čáslaví a s jejich pomocí jsme zachycovaly nejrůznější místa, která se nám během našeho studia stala blízká. Později jsme obrázky upravily a výtvarně zpracovaly. Z hromady záběrů jsme vybraly 14 fotografií, které se nyní nachází v interiéru školy s textem vystihujícím atmosféru zachycené vzpomínky.

Rámování vzpomínek, studentky 4. SOŠPg

Poslední novinky