Center for Talented Minds

5. listopadu 2017

Víte, co znamená zkratka CTM? Pokud ano, patříte k nemnoha lidem, kteří vědí, o co jde. Většina studentů v naší republice netuší, že jde o Centrum pro talentovanou mládež anebo Center for Talented Minds, chcete-li. Anglický název centra není vůbec náhoda.

Centrum je totiž finančně podporováno programem Young Leaders amerického fondu American Fund for Czech and Slovak Leadership Studies, který v současné době vede pan Martin Herman, Čech, který od 70. let 20. století působí ve Spojených Státech a po téměř dvacetiletém působení ve Světové bance se rozhodl podporovat mladé lidi v úsilí o dosažení kvalitního vzdělání.

Centrum pro talentovanou mládež zahájilo svoji činnost v roce 2010 ve spolupráci s několika prestižními americkými univerzitami. Od té doby nepřetržitě pomáhá cílevědomým a talentovaným žákům základních a středních škol obohatit a akcelerovat jejich vzdělání. Nabízí dva základní typy programů, které dosud absolvovalo cca 1200 studentů z ČR a SR. Naši studenti absolvovali kurzy s vysoce nadprůměrnými výsledky.

Prvním, velice oblíbeným typem programu jsou tzv. Objevitelské soboty, které nabízejí kolem 60 jednosemestrálních kurzů pro studenty rozdělených do tří věkových kategoriích v rozmezí od 5 do 14 let.

Druhým, akademičtěji zaměřeným typem programů je online studium odborných předmětů pro studenty 12 – 19 let v angličtině. Studium nabízí nadstavbové vzdělání nad rámec studia na střední škole. Každý student má podporu svého instruktora. Nabídka kurzů je široká – od základů odborné angličtiny až po kurzy AP (Advanced Placement) v různých předmětech - např. matematika, chemie, informatika, humanitní vědy - které jsou v mezinárodním měřítku pokládány za obdobu mezinárodní maturity s vysokým kreditem – absolventi se mohou ucházet o studium na věhlasných světových univerzitách. Jen pro zajímavost, naše letošní asistentka v hodinách angličtiny, stipendistka Fulbrightovy nadace Ms. Lakka Benti, je absolventkou několika AP kurzů.

CTM v současné době spolupracuje s více než 60 školami v ČR. Z výše uvedeného vyplývá, že čeští i slovenští studenti patří v mezinárodním srovnání k nejlepším absolventům AP kurzů. To znamená, že talent, svědomitost a zodpovědnost našim studentům, kteří se pro kurzy rozhodli, nechybí.

Pokud vás velice stručné představení Centra pro talentovanou mládež oslovilo, další informace najdete na následující webové adrese anebo u Mgr. Jany Novákové a PaedDr. Renáty Slobodové, které se minulý týden zúčastnily semináře zaměřeného právě na seznámení se s CTM.

https://www.ctm-academy.org/

https://www.ctm-academy.cz/

Poslední novinky