Cesta za poznáním

12. října 2015

Hodiny pedagogiky nám slouží především k tomu, abychom byli dobře připraveni do našich budoucích zaměstnání, u kterých se předpokládá, že při nich budeme pracovat s dětmi.

Jsme tedy vedeni k tomu, abychom dokázali porozumět dětem všech věkových kategorií a abychom jim byli schopni předat patřičné vědomosti i zásady slušného chování. Jak všichni jistě vědí, při praktikování soudobých vzdělávacích a výchovných metod je potřeba nahlédnout i do minulosti, která nám poskytne ponaučení, a ukáže nám, jak se vzdělávalo a vychovávalo za dob minulých.
Právě z toho důvodu jsme se začátkem října vypravili do muzea pedagogiky (překvapivě nazýváno Muzeum Jana Ámose Komenského), které se nachází v Praze na Malé straně.
Muzeum nás seznámilo s kompletním vývojem školství od dob Cyrila a Metoděje až do současnosti. Měli jsme tedy možnost seznámit se s kompletní cyrilicí, počátky Karlovy univerzity, reformami v období Marie Terezie i s uzavíráním univerzit za dob německé okupace.
Abychom nepřehlédly žádné důležité informace, které nám poskytovaly naučné tabule, dostal každý z nás pracovní list, který jsme měli vyplnit právě za pomoci již zmíněných tabulí.
Muzeum bylo vybaveno celou řadou historických školních pomůcek, jako například starými školními lavicemi, naučnými plakáty či prvním vysvědčením.
Na závěr musím dodat, že šlo o velmi zdařilou exkurzi, kterou lze doporučit všem ročníkům pedagogické školy. Za její uskutečnění a pedagogický doprovod děkujeme p.prof.PhDr.Marii Frajerové a Mgr.Vítu Jezberovi.
Za 4. lyceum Verča Mua Volejníková

Poslední novinky