Charitativní akce

7. května 2013

Pokud se chcete zúčastnit charitativních akcí, máte možnost do konce školního roku!

Český den proti rakovině vyhlašuje již 17. ročník veřejné sbírky. Koná se 15. Května 2013 a je označen jako KVĚTINOVÝ DEN. Zájemci, zapište se u výchovného poradce ve druhém patře a zároveň si můžete vyzvednout v pátek 10. 5. 2013 o velké přestávce materiál.

Zároveň se můžete přihlásit na Srdíčkový den, který je určen na 10. června 2013 a  finanční výtěžek bude předán nemocnicím na dětská  oddělení.

Děkuji předem za ochotu všem, kteří akci zajišťují i těm, kteří na akci přispějí.

Marie Frajerová

Poslední novinky