Charitativní akce

9. února 2014

Čtete nástěnky v prvním patře? Jistě jste si všimli oficiálního poděkování organizace Život dětem

Výtěžek prosincové sbírky činil 6 900 Kč. Zářijové Světlušky nasbíraly 18 960 Kč.  Na jaře nás čekají „Srdíčkové dny“ a 14. května Liga proti rakovině tj.“ Květinové dny“. Zájemci o akce se mohou zapsat již tento týden u výchovného poradce, 2. patro.

Děkuji všem dobrovolníkům za ochotu a dárcům za příspěvky na dobrou věc.

M. Frajerová, vých. por. školy

Poslední novinky