Chemická olympiáda

11. prosince 2014

Dne 5. 12. 2014 se konalo krajské kolo chemické olympiády. Školní rok 2014/15 prezentuje již 51. ročník.

Kategorie A byla určena pro studenty 3., 4. ročníků SŠ a skládala se ze dvou částí. První část byla praktická, která se ,,laborovala‘‘ na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Druhou část tvořila teorie, kterou studentům ověřovali na Pedagogické fakultě UK. Ve srovnání s minulými ročníky se změnilo stanoviště krajského kola pro Střední Čechy, které se v minulých letech konalo na VŠCHT. I přes neustálou změnu stanoviště jsme došli k požadovanému cíli!

Naší školu reprezentovala studentka septimy Karolína Jelínková. Konkurence soutěžících, zvláště čtvrtých ročníků, byla velká. Po vyhodnocení všech výsledků se do školy vracíme s krásným 6. místem. Karolína se neúčastnila chemické olympiády poprvé. Soutěžila již v kategoriích B, C a D. Tento školní rok bude ještě soutěžit v kategorii B. Přejeme mnoho dalších úspěchů a děkujeme za pěknou reprezentaci školy!

Mgr. Jitka Poborská

Poslední novinky