CHEMIKÁLNÍ

16. února 2017

Dne 10. února 2017 se studenti naší školy zúčastnili jednodenní soutěže „CHEMIKLÁNÍ“

Místem konání byla Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice. Naši školu reprezentovali: Jana Krejčíková, Adriana Vel‘asová, Jan Šnábl (všichni IV. G), Michal Holec a Daniel Pitoňák (II. G). Celkem bylo zaregistrováno 39 týmů středních škol převážně z celé republiky.

Na vysoké škole nás vřele přivítali, oznámili studentům pravidla soutěže a stodvacetiminutovou dobu soutěže. Naši „chemikáři‘‘ řešili různě obtížné úlohy z nejrůznějších oborů chemie. Při řešení úkolů žáci nahlíželi do veškeré papírové literatury např. sešitů, knih, časopisů, chemických tabulek. Celá akce je zaměřena na chemicko-logické uvažování. V této soutěži studenti využívali znalosti z chemie i z jiných přírodních předmětů - fyziky, matematiky, biologie a zeměpisu.

Studentům děkuji za pěknou reprezentaci školy a přeji do dalšího „chemiklání“ hodně úspěchů.

J. Fialová

Poslední novinky