Chmelová brigáda

28. května 2018

Ve dnech 19. – 26. 5. se třídy II.G a III.G zúčastnily chmelové brigády.

Ačkoliv byly akce tohoto typu charakterističtější pro minulé dekády, mnozí z nás zjistili, že tato tradice je stále velmi živá. Naším útočištěm se staly budovy ZD Ročov, tedy největšího českého pěstitele chmele. Zde nám rychle došlo, že týden mimo školní lavice nebude jen o zábavě.  Práce byla sice namáhavá a záda zatěžovala snad ještě více než batoh plný učebnic, ale přece jsme objevili i pozitiva v podobě seznámení se s manuální prací, zotavovacích večerů, zábavy na poli i mimo něj a v neposlední řadě finanční odměny… 


Závěrem bych rád poděkoval našemu pedagogickému dozoru, Mgr. Jaroslavě Šorčíkové a Mgr. Václavu Havlovi, CSc., kteří nám byli oporou v těžkých chvílích a poradili si se všemi nástrahami, které perný týden nachystal.

V. Pavlas

Poslední novinky