Čtyřicet let SOŠPg na gymnáziu v Čáslavi

18. prosince 2015

Její historie se začala ve školním roce 1975-76 pod střechou tehdy pětadevadesátiletého gymnázia. Vznikla z náhlé potřeby vychovat větší množství učitelek pro mateřské školy, které zas musely absorbovat náhlou populační explozi první poloviny sedmdesátých let. Byl socialismus, byla „normalizace“, bylo centrální plánování, směrná čísla.

Do té doby ve Středočeském kraji působila jen jedna pedagogická škola, v Berouně. Tam také směřovaly kroky pověřených osob pro první zkušenosti. Je nutné za všechny jmenovat obětavého a vždy nadšeného dobrého ducha tehdejší Čáslavi, profesora Milana Marka, který s velkým nasazením zaváděl všechny novinky, často osobně. Například se naučil obsah nových předmětů a poté je vyučoval do chvíle, než se našel stálý erudovaný odborník. Zpočátku bylo nutné vypomáhat si i učiteli z jiných čáslavských škol, kteří uměli, co bylo v novém učebním programu potřeba. Proč byla pedagogická škola zřízena tehdejšími plánovači právě v gymnáziu Čáslav? Snad to byla její lokalizace, snad také všeobecný charakter vzdělávání a také snad, a to určitě, kvalita vyučování a personálního obsazení na zdejším gymnáziu. Vždyť gymnázium tehdy téměř výhradně připravovalo pro vysoké školy, takže úroveň a odpovědnost profesorů i studentů musely být v tomto ohledu nejvyšší. Tato náročnost se automaticky přenesla na studentky pedagogického oboru, ono nebylo jednoduché učit první hodinu i třeba matematiku nebo chemii v gymplu a druhou to samé v peďáku a nevyžadovat v obou třídách od studentů stejný přístup. Pamatujeme i různé střety v tomto ohledu. Ale vyplatilo se nepovolit! Čáslavská pedagogická škola si získala dobrou pověst a drží ji dodnes. Nemá nouzi o uchazeče. To i přesto, že pedagogické obory otevírají i jiné školy, většinou bývalá SOU, která sází na atraktivitu a poptávku po pedagogických profesích.

Studijní obor prošel také proměnami: zprvu bylo zřízeno učitelství pro mateřské školy, později přeměněno na vychovatelství a nakonec v devadesátých letech integrováno na předškolní a mimoškolní pedagogiku. V posledních letech funguje i pedagogické lyceum. V prvních letech jsme měli v jediném ročníku tři paralelní třídy po čtyřiceti studentech, škola fyzicky expandovala a museli jsme vyučovat i v budovách školy zemědělské, průmyslové i základní, později přežívala i jediná třída v ročníku, dnes, kdy stát dovolil živelné zřizování podobných oborů pod hlavičkou nejrůznějších škol, držíme jednu až dvě třídy pedagogické školy a jednu třídu pedagogického lycea v ročníku. Mimochodem, naše škola integrovala gymnázium a pedagogickou školu pod jedním vedením už patnáct let před tím, než se to stalo celostátní módou.

Drtivou většinu mají v pedagogických třídách dívky, několik mladíků však vystudovalo a studuje tento obor také. Významnou roli hrají předměty esteticko-výchovné, pedagogika, psychologie a také průběžná i souvislá praxe jsou důležité. Studenti se nevyhnuli ani informatice a didaktické technice. Dá se snad s hrdostí říct, že naše pedagogická škola oživila město, nejen přítomností mladých lidí sjíždějících se často z daleka (M. Boleslav, Nymburk, Kolín, Pacov, Přibyslav, H. Brod ad.), ale i svými aktivitami ve veřejném prostoru: například výstavami, koncerty, sportovními výkony.

Za čtyřicet roků součinnosti SOŠPg s gymnáziem rozhodovali o charakteru studia jen tři ředitelé, což svědčí o značné stabilitě. Prvním byl krátce Václav Kaňka, druhým Jindřich Vyhnánek a třetím je po nejdelší dobu dosud Zdeněk Sejček. Museli se vyrovnat s rekonstrukcemi, modernizacemi, politickými změnami i s demografickou křivkou.

I přes všechny změny vně i uvnitř škola trvá a to je dobré! Popřejme tedy střednímu pedagogickému vzdělávání v Čáslavi, aby jeho tradice pokračovala v dalších generacích, aby jí bylo dopřáno obohacovat život města a regionu.

Josef Novák

Poslední novinky