CVIČNÁ EVAKUACE BUDOVY ŠKOLY

18. prosince 2014

Dne 17. 12. 2014 proběhla na naší škole cvičná evakuace budovy školy.

Přítomní žáci byli seznámeni s požárními poplachovými směrnicemi, požárním evakuačním plánem budovy školy, důležitými telefonními čísly tísňového volání, varovnými signály, provedením evakuace a doporučeným obsahem evakuačního zavazadla. Dále bylo provedeno opětovné poučení žáků ke zvýšení bezpečnosti při vstupu cizích osob do budovy školy. Vedení školy děkuje všem začleněným (vyučujícím, žákům, správním zaměstnancům) za zodpovědný přístup a bezproblémové provedení.
Josef Andrle, Mgr.

Poslední novinky