Debata s poslancem

9. června 2014

V pondělí 9. 6. 2014 navštívil naši školu po delším čase poslanec Poslanecké sněmovny parlamentu pan ing. Milan Urban.

Většina jeho setkání se studenty byla věnována odpovědím na dotazy, které se týkaly hospodářství, energetiky, ekonomického postavení ČR ve světě i denní náplně práce profesionálního politika. Hlavním posláním besedy byla snaha vzbudit zájem mladých lidí o politické dění a tím zvýšit účast v budoucích volbách do zastupitelských orgánů všech stupňů českého i evropského demokratického systému.

Poslední novinky