Den otevřených dveří….

13. listopadu 2014

Vydařil se! Přišlo mnoho zájemců, zejména aula byla zcela zaplněna.

Zde se podávaly informace o studiu  na střední odborné škole pedagogické. Tato skupina návštěvníků bývá nejpočetnější. Budoucí studenti  si trpělivě vystáli frontu na zkoušku hudebních předpokladů, seběhli do tělocvičny pro inspiraci k trénování  tělesných schopností , motivovali se  kreativními výtvory ve výtvarné výchově, odvahu jim dodala diskuse „ na půdě“ v učebně dramatické výchovy, nahlédli do tajů motivačního pohovoru…Úsměvy a rady budoucím žákům rozdávaly studentky 3.ročníku SOŠPg  .Kdo stihl navštívit workshop „Hry s myškou“, přesvědčil se, že děti předškolního věku mohou pracovat s počítačem velmi užitečně .Obdobně se rozhlíželi zájemci o pedagogické lyceum.

Budoucí gymnazisté si mohli vyzkoušet  rozmanité pokusy v učebně chemie , fyziky , biologie. Melodie francouzských  šansonů  přilákaly každého, kdo se zajímal o studium cizích jazyků, rovněž prezentace výuky  německého a anglického jazyka byla poutavá. Třídy, odborné učebny i chodby naší školy opravdu ožily. Věříme, že se stejný zájem o studium projeví i v den přijímacích zkoušek . Přejeme všem budoucím žákům mnoho úspěchů a současným studentům, kteří ochotně pomáhali vyučujícím při prezentaci naší školy děkujeme, že svůj  volný čas věnovali  potenciálním spolužákům.

Za pedagogický tým M.Frajerová, výchovný poradce školy

Poslední novinky