Den otevřených dveří

15. listopadu 2013

Ve čtvrtek, 14. listopadu proběhl na Gymnáziu a Střední odborné škole pedagogické v Čáslavi den otevřených dveří

Rodičům i všem zájemcům byly představeny všechny obory, které škola nabízí. Největší zájem byl jako obvykle o obor 7531M01 Předškolní a mimoškolní pedagogika. Obor škola vyučuje od roku 1975 a je na rozdíl od mnohých škol, které obor pro jeho atraktivitu v poslední době nabízejí, potřebným způsobem vybavena jak personálně, tak po stránce materiální. O obor je i přes jeho náročnost trvalý zájem, škola se vyznačuje náročností, ale i výbornými výsledky státních maturit, soutěží a v uplatnění absolventů na trhu práce. Současný nedostatek míst v mateřských školách je toho potvrzením. Zájemci si měli možnost vyzkoušet "přijímačky na nečisto", tedy předpoklady z hudebnosti a tělesné výchovy.  Dne otevřených dveří se zúčastnili samozřejmě i zájemci o osmileté i čtyřleté gymnaziální studium a také zájemci o studium pedagogického lycea.  Zájemci o osmileté studium měli možnost ověřit si své předpoklady při krátkém písemném zkoušení z matematiky a českého jazyka. O úrovni studentů i absolventů je možno se přesvědčit na webu školy www.gymcaslav.cz, stránkách centra státních maturit vysledky.cermat.cz, případně ve výročních zprávách školy, které jsou opět na školním webu. Druhý den otevřených dveří se koná v úterý 14. ledna 2014.

Poslední novinky