Dětská scéna 2016

27. června 2016

Od 10. do 16. června 2016 se studenti 2. ročníku pedagogického lycea se specializací dramatická výchova zúčastnili divadelní přehlídky Dětská scéna a hlavně s ní spojených seminářů vedených profesionálními lektory z oboru.

Účast na seminářích je pro studenty svébytnou součástí studia, kterou si sami zvolili. Podle jejich ohlasů vše nakonec předčilo jejich očekávání.

Pro bližší představu: Dětská scéna je nejvýznamnější akce v ČR v oblasti dramatické výchovy orientované na inscenační práci s dětmi. Zahrnuje představení nejzajímavějších divadelních, loutkářských a recitačních inscenací dětských souborů a vystoupení dětských recitátorů, vybraná ze šestadvaceti krajských přehlídek, diskuse o vystoupeních pod vedením odborníků na přednes, divadlo a dramatickou výchovu, praktické dílny zaměřené na vybrané oblasti inscenační práce a dramatické výchovy a inspirativní doplňkový program (nyní např. projekt LiStOVáNí tentokrát za účasti spisovatele Roberta Fulghuma nebo třeba představení Naivního divadla Liberec). Semináře Dětské scény jsou akreditovány MŠMT. (Zdroj: nipos-mk.cz.)

Naši studenti se přihlásili konkrétně do těchto tří seminářů…

Seminární třída B – Křižovatky, skrýše, zákoutí (Leona Littová, Věra Krulišová, Lenka Čálková)

Tento seminář, který vedl Roman Černík, nás naučil, že je důležité pátrat po historii města, ve kterém se zrovna nacházíme, hledat skrytá a neobvyklá místa, zcitlivovat své vnímání prostoru a využít jeho vlastností. Po představeních proběhly vždy diskuse, každý zde měl možnost říci svůj názor.

Seminární třída E – Spatra (Tomáš Bőhm, Marián Pikuliak, Veronika Krajová)

Tři z nás se zúčastnili semináře E. Jednalo se o trénink improvizace s lektorkou Hanou Patrasovou, zakladatelkou improligy v ČR. Měli jsme možnost se seznámit s jejími pravidly a jednotlivými disciplínami. Závěrem semináře bylo vystoupení naší týdenní práce. Bylo by skvělé, kdybychom mohli někdy shlédnout skutečný improligový zápas.

Seminární třída D – Kudy, kudy, kudy cestička (Lucie Horná, Aneta Tichá)

Tento seminář byl zaměřený na děti v předškolním věku. Nejvíce byl nápomocný v naší budoucí pedagogické praxi či práci. Náplní bylo mnoho říkadel, básniček a příběhů s poučením. Velkou zásluhu na tom měla naše lektorka Hana Švejdová. Hanka je velmi inspirativní, pozitivní a ochotný člověk a jsme rádi, že jsme tento seminář mohli navštěvovat a poznat spoustu přátel.

Studenti DRVS 2. lyceum a Martin Domkář

Poslední novinky