Dětská scéna Svitavy 2014

23. června 2014

Na přehlídku dětského divadla do Svitav jsem se vydala s obrovským nadšením a to i přesto, že jsem byla z řad studentů naší školy jediná.

Doprovod mi dělala paní profesorka Fidlerová. Jedním z hlavních důvodů našeho pobývání zde byla účast na studentských seminářích, které mají zájemcům předávat praktické zkušenosti a poznatky ze všech možných divadelních okruhů (např. herectví, psaní scénáře, práce s loutkou apod.). Můj seminář, jenž nesl název Poselství příběhu, mě naučil (alespoň z části) pracovat s literární předlohou a předávat hlavní myšlenku díla dětem.

Za nejpřínosnější a nejzábavnější však považuji právě dětská představení. Každý den jsem měla možnost podívat se na vystoupení 3-4 dětských souborů. O dojmech z představení se pak diskutovalo na studentských debatách. Hodnotili jsme herecké výkony, užití rekvizit, práci s prostorem a spoustu dalších divadelních složek. Díky diskusím jsem se naučila vnímat divadelní představení z mnohem širšího hlediska a všímat si všech detailů.

Za zmínku určitě stojí i doprovodný program a to zejména představení divadla Drak, které mě nikdy nepřestane překvapovat svou dokonalostí. Dětskou scénu doporučuji všem zájemcům o divadlo a zejména pak těm, kteří se divadlu chtějí věnovat i do budoucna.

Děkuji za možnost zúčastnit přehlídky a také za doprovod paní profesorky Fidlerové.   

odkaz na fotky a články z této akce na www.drama.cz/ds.

Poslední novinky