Diakonie- 2.lyceum

3. března 2014

V úterý 25.2.2014 strávilo dopoledne 2. Lyceum s paní profesorkou Marií Frajerovou v Diakonii Českobratrské církve evangelické a ZŠ praktické a speciální.

Exkurzi jsme zahájili v dílně, kde klienti vyrábí výrobky. Dozvěděli jsme se, co vyrábí a z čeho. Poté si nás převzala sociální pracovnice Mgr. Eva Havelková a spolu s klientem Tomášem nás provedla ubytovnou pro týdenní stacionář. Všichni jsme byli překvapeni, v jakých příjemných podmínkách bydlí.Díky tomu se naše obavy z exkurze do této instituce vytratily..

Pokračovali jsme do multismyslové místnosti, kde nás nejvíce zaujala vodní postel. Poté jsme se vyřádili v místnosti pro muzikoterapii. Tam na nás čekaly bubny, na kterých jsme se vybubnovali do sytosti. V této místnosti jsme se dozvěděli i pár zajímavých věcí a ujasnili si několik pojmů. Následně jsme si doprohlédli zbytek 2. patra a rozdělili jsme se na dvě skupiny, které pak šly do dílen. Paní Havelková nás zavedla také do suterénu budovy, v němž se nachází občanská poradna. Tam nás přivítala Mgr. Vladimíra Švondrová.

Jedna skupina šla do technické dílny, kde klienti rozmontovávají elektroniku, a druhá do výrobní dílny, v nichž se vyrábí výrobky z keramiky apod.

 Rozloučili jsme se s dospělými klienty a čekali na nás mladší, kteří chodí do Základní školy speciální, která trvá 9 let školní docházky, nebo do školy praktické, která funguje jako jednoletá střední škola. Rozdělili jsme se na pětice a jednu čtveřici a postupně jsme se vystřídali ve všech třídách. Viděli jsme, jak to vypadá, když se pracuje se znevýhodněnými osobami a jejich práci v hodině. Zároveň nám jejich učitelé sdělovali informace o jejich denním programu a o žácích.

Po prohlídkách tříd nás ředitelka školy Ing. Jitka Richterová zavedla do sborovny, ve které nám řekla několik informací o vzdělávacím programu a pustila video o terapiích v obdobném zařízení v Ostravě.

Uteklo to rychle a většina z nás odcházela nabita energií.Všichni jsme si odnesli spoustu informací a nové postřehy.

Tímto bychom chtěli poděkovat personálu i p. ředitelce Diakonie Mgr. Květuši Mašínové a p.ředitelce školy Ing. Jitce Richterové  za zajímavé dopoledne.

Poslední novinky