Diakonie CČE

13. října 2014

Forma dálkového studia není jednoduchá, vydrží jen „vytrvalci“.

Zájem o obor projevují studentky nejen účastí na pravidelném sobotním vyučování, ale i exkurzích, které doplňují teoretickou část. V rámci studia profilových předmětů jako je např. speciální pedagogika, navštívily i se svojí třídní p. prof. Hnátkovou, Den otevřených dveří v Diakonii ČCE a Speciální školu v témže zařízení. Za ochotu a vstřícnost děkujeme p. řed. Mgr. K. Mašínové , p. řed. školy Ing. J. Richterové  a sociální pracovnici Mgr. Tomanové, které ochotně zodpovídaly odborné dotazy. Třídám  DS  gratulujeme k ukončení prvního ročníku a přejeme mnoho sil na cestě k vysněné metě, maturitě, která je v tomto školním roce čeká.

Za pedagogický tým M. Frajerová

Poslední novinky