Do Bavorska jezdíme již 20 let !

17. září 2013

Když se naši studenti kvarty poprvé vydali na studentskou výměnu do bavorského města Sulzbach-Rosenberg, psal se rok 1994.

V peněženkách si s sebou tenkrát vezli německé marky, na hranicích se museli prokazovat cestovním pasem a řidiči autobusu vypisovali celní prohlášení. Německo bylo teprve necelé čtyři roky sjednocené a v hlavním městě bylo ještě na některých místech možné vidět zbytky Berlínské zdi… Dnes už cestujeme všichni s eurem, a že jsme projeli přes hranice, poznáme jen podle nápisů v němčině. Za těch dvacet let se toho v Čechách, v Německu i celé Evropě událo opravně hodně, ale naše tradiční studentská výměna s partnerským gymnáziem Herzog Christian August – Gymnasium v Sulzbach-Rosenbergu pokračuje i nadále a slaví v letošním školním roce kulaté jubileum. Možnost vycestovat za poznáním a procvičit si jazykové znalosti v posledních letech využívají i studenti čtyřletého gymnázia a pedagogického lycea. I v letošním „jubilejním“ školním roce k nám v dubnu zavítá skupina studentek a studentů, pro které připravíme opět řadu poznávacích výletů do Prahy, Kutné Hory nebo na zámek Žleby.  Při prohlídce naší školy se žáci z Bavorska seznámí s českým školským systémem, v rámci hospitací pak navštíví i výuku cizích jazyků a určitě nebude chybět ani nějaké to „sportovní“ odpoledne. My se pak k našim hostitelům vypravíme v prvním červnovém týdnu a čekat nás budou zajímavé výlety a exkurze, např. do Norimberka, Řezna nebo Ambergu.

Chtěl bych touto cestou zároveň oslovit i vás, současné studentky a studenty naší školy, využijte tuto jedinečnou příležitost a pojeďte s námi do Bavorska, poznejte nové kamarády a procvičte si jazykové znalosti při konverzaci s rodilými mluvčími. Během červnového pobytu poznáte běžný život našich bavorských sousedů a navštívíte zajímavá města a místa v největší německé spolkové zemi. Zájemci o studentskou výměnu v Sulzbach-Rosenbergu se mohou již nyní a v průběhu podzimu hlásit u svých vyučujících německého jazyka, přesný počet zájemců z bavorské školy se dozvíme nejpozději koncem měsíce listopadu. První kontakty bychom pak prostřednictvím elektronické pošty měli navázat v prosinci.

Mgr. Kamil Navrátil, organizátor studentské výměny 2014   

Poslední novinky