Dobřichovice

23. června 2016

Dne 20. 6. jsme se vydali na třídenní a zároveň poslední výlet do autokempu v Dobřichovicích.

Počasí nám přálo, a tak se někteří z nás koupali v Berounce a nebo chytali ryby. Cílem prvního dne byl Svatý Jan pod Skalou, kde jsme vystoupali na vyhlídku a vychutnávali si nádherný pohled na okolní krajinu. Druhý den jsme navštívili Karlštejn. Průvodkyně upoutala naši pozornost vypravováním o historii hradu a zajímavostech o jeho rekonstrukcích. Prohlídku jsme završili deseti minutami v nejznámější kapli svatého Kříže. Po prohlídce nás čekala další túra, tentokrát k lomům Velká a Malá Amerika. Cesta byla náročná, mnozí trpěli druhý den a možná ještě teď. Oba večery jsme strávili u ohně, kde jsme za doprovodu kytary a zpěvu opékali špekáčky. Poslední den odpoledne jsme se vrátili zpět domů. Děkujeme paním učitelkám Krejčíkové a Šorčíkové za hezký výlet.

třída sexta

Poslední novinky