Dětská scéna

19. června 2017

Ve dnech 9. 6. – 15. 6. 2017 jsme se my, skupina specializace dramatické výchova z 2. L pod vedením pana profesora Martina Domkáře, účastnily ve Svitavách divadelní přehlídky Dětská scény.

Každý den byl rozdělen na dopolední a odpolední program. Dopoledne měl každý z účastníků volitelný seminář. Já spolu s dvěma spolužačkami (Dominika Holá, Anežka Pertlová) jsme si zvolily seminář nazvaný Řeč prostoru. Pod vedením scénografa, režiséra a pedagoga Tomáše Žižky jsme se, pomocí různých cvičení a her, naučily lépe vnímat a využívat prostory okolo nás. Každá získala spoustu nových nápadů pro svoje budoucí představení. Výstupem našeho semináře se stalo ztvárnění Abecedy od V. Nezvala, které jsme předvedli před ostatními seminaristy. (Fotografie k článku jsou právě z tohoto výstupu.)

Zbytek naší skupiny (Petra Karabáčková, Karolína Skalová, Anna Babčanová a Martina Čechová) spolu s panem profesorem, navštěvoval seminář s názvem Divadelní mprovizace pod vedením studenta herectví na KALD DAMU v Praze a lektora improvizace Ladislava Kardy. Jak plyne z názvu, účastníci semináře se věnovali hlavně improvizaci, vyzkoušeli si cvičení a hry podporující napojení se na druhého, odblokování a necenzurování vlastních nápadů.

Každé odpoledne následovala série představení dětských souborů. Tematicky byla velmi různorodá, čerpala z pohádek, dobrodružných příběhů nebo i holocaustu. Některé dětské soubory pracovaly s různými druhy loutek, a i pro nás starší to byl skvělý zážitek. Nebyl den, aniž by mě nepřekvapila úroveň daného souboru. Často jsem nevěřila, že to hrají děti. Když nás představení zaujala, mohly jsme se zúčastnit diskuze s lektory. Avšak více nás zajímaly diskuze se samostatnými členy souborů, které ten daný den hrály. Na tyto diskuze jsme chodily po dvojicích, popřípadě ve trojici a naše pocity a postřehy jsme zapisovaly a dále předávaly redakci Deníku DS.

Večer se odehrávaly další inscenace. Jeden večer nám hrála kapela The Dozing Brothers a poslední večer se konala přehlídka prací všech seminářů.

 Nikomu z nás se ze Svitav nechtělo, rádi bychom se sem vrátily i příští rok a doufáme, že ta možnost opět bude!

M. Vrbová (zapsala ve vlaku domů ze Svitav domů)

Poslední novinky