Druhý den otevřených dveří

19. ledna 2015

Ten proběhl ve čtvrtek 15. 1. , byl zveřejněn na webu školy, plakátech na čáslavských vývěsních plochách i na propagačních materiálech, zasílaných na ZŠ v Čáslavi a okolí.

Účast byla samozřejmě nižší, než v listopadovém termínu, ale i tak zájem o nabízené obory byl značný. Důležitý bude ale počet přihlášek, které má ředitelství školy obdržet podle zákona do 15. 3. 2015. Přesné podmínky přijetí budou zveřejněny do 31. 1. 2015, jak stanoví příslušná vyhláška. Všem, kteří se podíleli na organizaci zmíněné akce, ať kolegům nebo studentům, tímto děkuji za její zdárný průběh.

PaedDr. Zdeněk Sejček, ředitel školy

Poslední novinky