Druhý den otevřených dveří

15. ledna 2016

Ve čtvrtek 14. ledna se uskutečnil již druhý den otevřených dveří. Zájemci o všechny čtyři nabízené obory pro školní rok 2016-2017 se mohli seznámit nejen s vybavením školy, odbornými pracovnami a dalším zázemím, ale mohli se účastnit i jednotlivých seminářů k vybraným oborům.

Uchazeči o studium oboru 7531M01 Předškolní a mimoškolní pedagogika měli možnost ověřit si svůj talent a předpoklady především z hudebnosti a tělesné zdatnosti, což je později nedílnou součástí přijímacího řízení. Účast na DOD
odpovídala našemu očekávání a spolu s výsledky listopadového DOD napovídá, že třídy plánované pro příští školní rok lze naplnit kvalitními studenty.
Rodičům i žákům základních škol děkuji za účast, poděkování zasluhují samozřejmě i vyučující a studenti naší školy, kteří se na úspěchu celé akce podíleli.
Jako stinnou stránku vidím fakt, že k rodičům především žáků 5. tříd některých škol se nedostávají materiály, které vždy na všechny ZŠ v regionu pravidelně posíláme a jsou tak odkázáni na sledování našeho webu či inzerce v tisku.
Ještě připomínám, že otevírány budou od září 2016 následující třídy:   Gymnázium osmileté - 1 třída
Gymnázium čtyřleté -   1 třída
Pedagogické lyceum -   1 třída
Předškolní a mimoškolní pedagogika  - 2 třídy


PaedDr. Zdeněk Sejček, ředitel školy

Poslední novinky