EUROKVÍZ

6. května 2013

Na začátku května byly zveřejněny výsledky soutěže Eurokvíz- Evropa a středoškoláci, které se účastnily i dvě skupiny našeho gymnázia

Pod vedením paní profesorky Soškové studenti francouzského jazyka z ročníků sexty a septimy vyplnili obtížný dotazník skládající se z pěti částí.

První sada otázek se týkala zejména Evropské unie, dále kvíz pokračoval náročnějšími dotazy ohledně různých částí evropských zemí (Burgundsko, Opolské vojvodství,Porýní-Falc, Středočeský kraj). Při vyplňování dotazníku museli žáci často vyhledávat i na cizojazyčných stránkách a využívat tak i znalostí z jiných jazyků a oblastí.

Test se skládal z 27 otázek, pokrývajících různá témata evropského občanství v jednotlivých zemích. V celém kvízu udělali naši studenti jen 4 chyby.

 Soutěže se účastnilo 34 skupin reprezentujících několik škol v celé České republice. V této konkurenci obsadily obě skupiny gymnázia (se stejným počtem bodů) 3. -4.  místo. Oproti skupině, která se umístila první, ztratili naši reprezentanti pouze 2 body.

K takto dobrému umístění jim gratulujeme a přejeme hodně štěstí do příštího roku, kdy se soutěž Eurokvíz bude pořádat znovu a naši žáci se jí jistě znovu zúčastní.

Alžběta Moravcová, studentka sexty

Poslední novinky